Những thiết kế có ý tưởng quảng cáo tuyệt vời

Dưới đây là hơn 15 mẫu quảng cáo có ý tưởng thiết kế rất sáng tạo được sưu tầm từ nhiều nơi, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Nikon, Honda, KFC, Playboy...